اخبار فوری

شروع به کارِ آزمایشی سایت جدید بیهقی

Volvo

آگهی شما در این قسمت قرار می‌گیرد

قیمت(ريال):

آگهی‌ شما در این قسمت قرار می‌گیرد

 

قیمت(ريال):
all-ads
تولید اتوبوس در تمام شرکت‌ها نزولی شد

تولید اتوبوس در تمام شرکت‌ها نزولی شد

رو نمائی از سایت جدید بیهقی

سایت جدید نمایشگاه بیهقی با کاربری های جدید فعالیت خود  را از  تاریخ 93/9/23 شروع نموده است که برخی از ویژگی های جدید  به  شرح زیر می باشد :  سایت  جدید  قابلیت گرفتن آگهی خرید و فروش انواع اتوبوس را دارد.

all-news